Gæstelist over familiemedlemmer

HUSK - hvis du har et indslag til festmiddagen SKAL du kontakte toastmasteren

Der kommer følgende familiemedlemmer og venner af familien med til brylluppet:

 

Tina

Andreas

Lis og Flemming

Helle og Kjell

Martin og Malan

Sebastian

Tim og Lisbeth

Gulle og Palle

Ida

Anders og Lise

Farfar

Mathilde og Tobias

Bent og Grethe

Eva og Carsten

Leif og Lena

Mathias

Lilian og Jørgen

Søren og Bente

Birgit og Svend-Erik

Charlotte og Jakob

Casper og Elisabeth

Vibeke og Karl

Bo og Anne

Søren og Jette

Merethe og Flemming

 

Steen og Susanne

 

Jonna og Karl